Suomalainen Metsä

Suomalainen metsä on matkailu valttinakin, kuin myös taloudellisesti tärkeä. Suomalainen metsätalous on yksi tärkeimpiä vientituotteitamme.

Monesti kun puhutaan metsästä, unohdetaan sen virkistyskäytön tuoma hyöty koko yhteiskunnalle. Metsä on paikka, josta nauttii niin suomalaiset kuin matkailun kautta myös turistit. Metsässä harrastetaan monenlaisia eri aktiviteetteja läpi vuoden. Metsästys, marjastus ja esimerkiksi hiihto on monelle suomalaiselle joka vuotinen harrastus. Toisille metsä on myös elinehto. Nykypäivänä metsä tarjoaa monelle suomalaiselle työpaikan. Metsätalouden piirissä työskentelee tuhansia henkilöitä. Metsänomistajien lisäksi metsurit, metsänhoitajat, metsästäjät, marjan poimijat ja muun muassa koko paperiteollisuus perustuu siihen, että meillä on metsää. Sen huolenpito vaikuttaa siis suoraan myöskin bruttokansantuotteeseen. Virkistyskäytön kautta tulevat hyödyt perustuvat taasen terveyteen. Kun meillä on kaunis luonto, on ihmisten helpompi liikkua ja olla aktiivisia. Talvella muunlainen liikunta vähenee suomalaisilla huomattavasti, mutta metsä tuo hiihtäjät luontoon ulos kelillä kuin kelillä. Luonto kutsuu myös luontokuvaajia, metsässä samoilijoita ja retkeilijöitä luokseen. Monella tapaa, meidän täytyy siis osata arvostaa tuota luonnonvaraamme ja pitää siitä hyvää, ellei jopa parempaa huolta kuin nyt.

Suomalainen Metsä

Suomalainen Metsä

Jokamiehen oikeudet

Jokamiehen oikeuksien kautta jokaisella on oikeus nauttia luonnosta. Telttailu ja retkeily, poiminta ja metsän käyttö virkistyskäyttöön kuuluvat jokaiselle. Tästä syystä se, miten metsämme voi ja missä kunnossa se on, on jokaisen velvollisuus. Roskaaminen ja metsän tuhoaminen ei siis ole hyväksyttävää missään muodossa kenellekään ja se on lain nojalla rangaistava teko. Yleinen valistaminen ja koulun merkitys siinä, miten suhtaudumme tähän, on tärkeä. Lapsille pitää pienestä pitäen opettaa metsiemme käyttö ja huolenpito. Jos opetus jää puolitiehen ja uusi metsän käyttäjä ei ymmärrä roskaamisen pitkäaikaista negatiivista merkitystä tai esimerkiksi ei ymmärrä, että juurien tallaaminen tai muu kasvuston tuhoaminen tuo isoja ongelmia tulevaisuudessa koko metsälle. Meidän kaikkien on ollut opeteltava nuo asiat ja mitä vähemmän nykyaikana puhutaan luonnosta ja luonnonsuojelusta, sitä vähemmän uusi sukupolvi arvostaa sitä. Kolmansissa maissa, joissa köyhyyden tai puutteellisen kouluttautumisen takia ihmisillä ei ole valmiuksia tai tietotaitoa luonnonsuojelua kohtaan on käynyt juuri niin, että ihmisen tekemisellä ollaan saatu paljon pahaa aikaiseksi. Kalastus räjäytteillä on yksi näistä esimerkeistä. Kun ei ole tietoa siitä, minkälaista pitkän ajan ongelmaa räjäyte kalastuksella saadaan aikaiseksi, ei ole ihmiset osanneet sitä lopettaa. Se ei tarkoita, että nuo kyseiset kalastajat olisivat toimineet väärin, sillä heidän tietotaito ei vain ole ollut riittävä siihen, että he tietäisivät luovansa itselleen puutetta kalasta kyseisellä kalastuksen tavalla. Niin kauan kuin ymmärrämme suuremmassa mittakaavassa tekojemme merkityksiä, sitä paremmin osaamme pitää huolta siitä mikä on meille tärkeää. Ja kuten on todettu, että metsä on meille elinehto ja yksi tärkeimmistä asioista Suomessa niin talouden kuin henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin ylläpidon vuoksi, osaamme suhtautua siihen kunnioittavasti ja arvostavasti ja näin ollen pitää metsistämme hyvää huolta. Jos emme ymmärrä tai emme opi sitä, miten tärkeä metsä meille todellisuudessa on, meillä ei riitä motivaatiota eikä arvostusta pitää siitä hyvää huolta. Koulutus on kaiken a ja o ja tästä syystä myös kasvatuksellisesti jokaisen aikuisen pitäisi ottaa vastuulleen metsästä ja sen suurista vaikutuksista valistamisen. Se on sinun, minun ja kaikkien meidän tehtävänä ja perintönä tulevalle sukupolvelle. Kerro, opeta, näytä ja ole esimerkkinä. Näin säilyy kauniit metsämme.

 

Comments are closed.