Kalastus ja luonto

Suomen luonnosta löytyy paljon upeita järvi- ja metsämaisemia, jotka rauhoittavat ja auttavat stressin lievityksessä. Myös verenpaine ja stressihormonipitoisuus ovat tutkitusti alentuneet luonnon keskuudessa ollessa. Puhdas ja lähes koskematon luonto on myös yksi Suomen suurimmista vetovoimatekijöistä matkailijoille.

Kalastus ja luonto

Kalastus ja luonto

 

Suomen elävä luonto koostuu metsistä, soista, järvistä, ihmisten muokkaamista viljellyistä alueista, sekä kaupunkiluonnosta. Jopa 78 %:a Suomen pinta-alasta on metsää, josta suurin osa havupuiden hallitsemaa sekametsää. Suomen luonto tunnetaan erityisesti pienistä korkeuseroista ja alavasta maasta, jotka korostavat erityisluontoista ilmastoa. Järviluonnosta huomataan usein järvien mataluus, rikkonaisuus, sekä Suomen lukuisat saaret. Suomi tunnetaan kansainvälisestikin tuhansien järvien maana, ja Suomen vesistöt vievätkin pinta-alasta noin 10 %:a. Järvien lisäksi Suomessa on lukuisia lampia, lampareita, puroja, lähteitä ja allikoita.Suomesta löytyy stressinlievitykseen jopa 40 kansallispuistoa, jotka ovat arvokas osa maan luontoa niin kansallisesti kuin kansainvälisesti. Kansallispuisto tarkoittaa yli 1000 hehtaarin luonnonsuojelualuetta, jotka ovat kaikille avoimia. Puistojen ensisijainen tarkoitus on luonnon monimuotoisuuden turvaaminen. Kansallispuistojen yhteydestä löytyy usein oma luontokeskuksensa. Kansallispuistoista löytyy joka tasolle sopivia ja pituisia merkittyjä reittejä, luontopolkuja ja tulentekopaikkoja. Puistoissa on myös alueita telttailijoille, tai yöpymiseen tarkoitettuja rakennuksia. Suomen 40. kansallispuisto perustettiin 100-vuotiasta itsenäistä Suomea juhlistaen, Suomussalmen Hossaan vuoden 2017 kesällä.Lisäksi Suomesta löytyy UNESCO:n maailmanperintökohteita. Merenkurkun maankohoamisrannikolla voi seurata luonnon ainutlaatuista muutosprosessia, sillä siellä kasvillisuus ja eläimistö muuttuvat jatkuvasti. Rannikko on Suomen ensimmäinen luonnonperintökohde UNESCO:n luettelossa. Struven kolmiomittausketju on useamman valtion yhteinen kohde, joka edustaa tieteen ja taiteen saavutuksia.Luontokeskuksissa on Suomen hienoimpia luontokohteita käden ulottuvilla näyttelyiden ja elokuvien muodossa. Luontokeskuksista tai niiden lähistöltä löytyy usein myös luontopolkuja, levähdys- tai evästelypaikkoja, sekä kahvila- ja ravintolapalveluita. Usein luontokeskuksien sisäänpääsy on maksuton, mutta jotkut näyttelyt ovat maksullisia. Pallastunturin luontokeskus on myös esteetön, mikä mahdollistaa jokaisen pääsyn lähelle luontoa.Suomen jokamiehenoikeuksien ansiosta maan metsissä ja vesistöissä on erinomaiset puitteet liikkumiseen ja luonnossa virkistäytymiseen. Jokamiehenoikeus tarkoittaa sitä, että jokaisella on oikeus käyttää luontoa riippumatta siitä, kenen omistuksessa tai hallussa alue on. Rajojen mukainen luonnon käyttäminen on siis sallittua ilman maanomistajan lupaa tai maksua. Poikkeuksena sääntöön toimivat luonnonsuojelualueet, joilla jokamiehenoikeuksien rajat ovat tiukemmat kuin muilla alueilla.Kalastus kuuluu Suomen suosituimpiin harrastuksiin, ja Suomen luonto tarjoaa siihen mahtavat mahdollisuudet. Kaksi miljoonaa suomalaista harrastaa kalastusta, joko satunnaisesti tai aktiivisesti. Kalastusta voi harrastaa niin pienissä puroissa, virroissa, metsälammissa, tai vaikka meren ulapalla. Hyviä paikkoja kalastajille löytyy muun muassa Ruunaan retkeilyalueelta, Salamajärven kansallispuistosta, Inarin retkeilyalueelta, Käsivarren erämaa-alueelta, sekä Hossan kansallispuistosta.

Eräluvalla eteenpäin

Kalastonhoitomaksun voi maksaa Eräluvat-verkkokaupassa, puhelinpalvelussa, luvanmyyntipisteettä tai R-kioskeissa. Maksun voi maksaa kerralla vuodeksi, viikoksi tai yhden vuorokauden ajaksi. Maksu on henkilökohtainen, mutta kalastonhoitomaksun voi hankkia myös toiselle ilmoittamalla pyydetyt tiedot kalastajasta, jonka puolesta maksu suoritetaan. Kalastusrajoitus-verkkopalvelusta taas kalastajat voivat tarkistaa kalastuskiellot ja -rajoitukset Suomen karttapohjalta.Vuodesta 2016 alkaen 18–64-vuotiaiden vieheillä tai pyydyksillä kalastavien tulee maksaa kalastonhoitomaksu. Tämä maksu ei koske pilkkijöitä, onkijoita tai silakkalitkalla kalastavia, sillä ne kuuluvat yleiskalastusoikeuksiin. Ennen vuotta 2016 kalastajien tuli maksaa kalastuksenhoitomaksu, sekä läänikohtaiset viehekalastusmaksut. Kalastuslupaa tai kalastonhoitomaksuja ei tarvitse maksaa onkiessa tai pilkkiessä. Poikkeuksena ovat koski- ja virtapaikat vaelluskalapitoisissa vesistöissä. Näillä alueilla onkiminen ja pilkkiminen on kiellettyä, kuten kalastuskieltoalueilla. Kalanhoitomaksut ja kalastusluvat ovat sijoitus luontoon, sillä niiden avulla vesistöjä pystytään pitämään puhtaina, ja toimimaan muilla keinoilla niiden hyväksi.

Eräluvalla eteenpäin

Comments are closed.